Coronavirus COVID-19

Er zijn veel vragen omtrent het Coronavirus COVID-19. Via deze pagina vind je de maatregelen die wij nemen en antwoorden op veel gestelde vragen. Mocht je vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact met ons op.

Update vrijdag 15 mei, 18:00 uur

Na de persconferentie van woensdag 6 mei jl. werd bekendgemaakt dat er versoepeling mogelijk is op diverse vlakken in het land. Ook op de camping mag je komende tijd versoepelingen verwachten van een aantal facetten zoals activiteiten voor kinderen t/m 12 jaar. Daarnaast zijn we bezig met plannen voor de horeca om aan alle richtlijnen van het RIVM te voldoen. Hier informeren we t.z.t. over.

Afgelopen dagen zijn we achter de schermen druk bezig geweest met het opstellen van een protocol voor het gebruik van ons verwarmd buitenzwembad. Dit is zojuist goedgekeurd door gemeente Staphorst en dit betekent dat het zwembad vanaf aanstaande maandag 08.00 uur weer open mag! Wij zijn hier heel blij mee! Wel verzoeken we alle gasten het protocol goed door te lezen en op te volgen. Alleen op deze manier kunnen we het zwembad verantwoord openstellen voor onze gasten. 

Zwembad protocol def. – De Vossenburcht 

Het campingterrein is geopend voor onze gasten met eigen sanitaire voorzieningen. De ruimte van het chemisch toilet is geopend, maar verder is het sanitair gebouw gesloten tot nader order. De receptie is inmiddels voorzien van een transparant scherm en vandaar weer geopend. De horeca is t/m 1 juni alleen geopend voor afhaal bij het loket en bezorging op de camping.

Update zondag 26 april, 17:00 uur

Afgelopen dinsdag, 21 april jl. was de persconferentie waar heel het land naar uitkeek. Om 19:00 uur zaten we aan de buis gekluisterd en luisterden we naar wat premier Rutte en RIVM-baas Van Dissel te melden hadden. Er zijn enkele uitzonderingen geïntroduceerd voor het onderwijs, de opvang en sport. Daarnaast zijn alle evenementen geschrapt tot 1 september en blijven de meeste restricties van kracht tot 20 mei. Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.

Wat betekent dit voor de camping?

Het kabinet heeft besloten de huidige maatregelen die voor ons van kracht zijn, te verlengen tot 20 mei a.s. Wat houdt dit in voor De Vossenburcht?

  • Onze horeca zal op vrijdag, zaterdag en zondag van 17:00 tot 20:00 uur blijven bezorgen op de camping. Klanten van buiten de camping kunnen eten afhalen bij het loket. Alle bestellingen dienen van tevoren telefonisch doorgegeven te worden (0522-442442).
  • Van maandag t/m donderdag blijft de horeca gesloten. Het zwembad blijft gesloten en ook het animatieprogramma voor de meivakantie komt te vervallen. Wel zullen we met een alternatief komen voor kinderen die aanwezig zijn op de camping.
  • Met uitzondering van het chemisch toilet (zie “veiligheidsregio IJsselland” hieronder) blijft het sanitair gebouw gesloten tot nader order.
  • Activiteiten voor komend seizoen zoals het circus, het Foodtruckfestival en muziekfeesten op de camping worden gecanceld. Dit valt onder de regels van evenementen en dit is tot 1 september niet toegestaan.

Op dit moment is de deur van de receptie nog steeds gesloten. Alle communicatie gaat via mail en telefoon. Wilt u uw sep-card opwaarderen voor het storten van vuilnis? Doe uw pas dan in een envelop en noteer uw naam, pleknummer en gewenst bedrag op de envelop. Wij zullen de pas opwaarderen, het bedrag op uw rekening zetten en daarna de pas in envelop weer in de groene brievenbus voor de receptie neerleggen.

Veiligheidsregio IJsselland

Naast de algemene maatregelen houden we ook berichtgeving van de veiligheidsregio IJsselland nauwlettend in de gaten. Zij hebben afgelopen weekend laten weten dat we vanaf vrijdag 24 april weer de ruimte voor het chemisch toilet mogen openen! Dit is een positieve versoepeling waardoor mensen met eigen sanitaire voorzieningen aan boord hun tank weer op de camping kunnen legen.

We verzoeken onze gasten verantwoord met deze versoepeling om te gaan, zodat het niet teruggedraaid hoeft te worden!

  • Wanneer er een gast in het chemisch toilet aanwezig is, dient u buiten (op ruim 1,5 meter afstand) te wachten.
  • Wanneer uw voorganger uit de ruimte is vertrokken, kunt u naar binnen.  
  • U dient de ruimte netjes achter te laten.

Alleen wanneer u allen bovenstaande richtlijnen hanteert, kunnen we het chemisch toilet openen.

Aanstaande dinsdag 28 april zal de noodverordening worden aangepast op de pagina van Veiligheidsregio IJsselland. Zelf de laatste updates van de veiligheidsregio lezen? Klik hier

Update vrijdag 27 maart, 17:00 uur
Vrijdagmiddag 27 maart jl. attendeerde de gemeente Staphorst ons op een aangepaste noodverordening die gepubliceerd werd door Veiligheidsregio IJsselland. Het Regionaal Beleidsteam (RBT) verwijst naar artikel 2.5 waar specifieke maatregelen voor campings en vakantieparken staan genoteerd.

“Tijdens deze crisis willen we geen toestroom hebben van toeristen. Het is toegestaan om in een vakantiewoning te verblijven, mits deze vakantiewoning vaste sanitaire voorzieningen bevat. (…) Alle andere vormen van verblijfsrecreatie is verboden, aangezien gedeelde sanitaire voorzieningen gesloten worden.”

Daarnaast worden de volgende maatregelen nogmaals benoemd in de publicatie:

  • Evenementen en samenkomsten zijn tot 1 juni 2020 verboden.
  • In de hele regio mag men niet met meer dan 3 personen samenkomen.
  • Men is verplicht minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Wanneer de maatregelen niet (voldoende) worden nageleefd, dan zal hierop gehandhaafd worden. Lees hier de gehele noodverordening van Veiligheidsregio IJsselland. 

Kortom: wij hebben beide sanitair gebouwen gesloten voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat wij tot nader order geen kampeergasten kunnen en mogen verwelkomen op de camping. Wij blijven wel geopend voor onze (jaar)gasten met eigen sanitaire voorzieningen en de verhuuraccommodaties. Gasten met een seizoenplaats zullen wij persoonlijk benaderen over de mogelijkheden.

Is de camping open?
Het campingterrein is geopend voor onze gasten met eigen sanitaire voorzieningen. Onze horeca en het zwembad zijn tot 1 juni 2020 gesloten en ons sanitair gebouw en de receptie is tot nader order gesloten. Vanaf 1 april kun je bij onze horeca in de weekenden wel afhalen en gaan wij op de camping maaltijden bezorgen. 

Welke maatregelen worden getroffen?

• Gasten wordt verzocht hun vragen (en dergelijke) met de camping te communiceren per mail of per telefoon. Bezoek aan de receptie dient zoveel mogelijk te worden vermeden.
• Wij besteden extra aandacht aan de reiniging en hygiëne op de camping.
• Wij schudden geen handen met gasten, leveranciers en andere partijen.
• We verzoeken mensen zoveel mogelijk digitaal te betalen en niet met contant geld.
• Onze horeca blijft eerst gesloten tot 6 april a.s.
• Wij nemen contact op met diegene die bij ons een feest of evenement gepland heeft staan. We zullen gezamenlijk zoeken naar een alternatief.

Vragen omtrent annulering

Kunnen we de reservering kosteloos annuleren?
Nederland, en dus ook onze camping en omgeving, zijn niet ‘op slot gezet’ door de rijksoverheid. Je kan dus gewoon bij ons vakantie houden. Als je annuleert vanwege het coronavirus, dan impliceert dat niet dat je het vooruitbetaalde bedrag kan terug claimen. De annuleringsregeling van de (HISWA)RECRON-voorwaarden is van toepassing en dat betekent dat je een deel of het geheel (bij annulering op de dag van de ingangsdatum) van de overeen gekomen prijs zal moeten betalen. 

Wij kunnen wel aanbieden om de reserveringen die nu tot 1 juni 2020 zijn gemaakt, kosteloos te verplaatsen naar een ander moment tot 1 juni 2021 voor hetzelfde bedrag als dit jaar. Wel kan de toeristenbelasting afwijken. Dit horen wij pas begin 2021 van de gemeente.  

Ik kom uit een gebied waar het Coronavirus is uitgebroken, wat nu?
Indien je de vakantie wilt annuleren, aangezien je uit een gebied komt waar het Coronavirus is uitgebroken dan is er geen recht op restitutie, aangezien er niet te zeggen is dat je besmet bent. Wij hanteren in dit geval de voorwaarden van de RECRON.

Is het Coronavirus een geldige reden voor annulering?
Je kan bij ons alleen een annuleringsverzekering afsluiten die aangesloten is bij de RECRON. Het Coronavirus wordt tot op heden niet als geldige annuleringsreden gezien in de RECRON voorwaarden. Alleen wanneer u zelf ziek bent geworden, kunt u beroep doen op uw annuleringsverzekering. U dient dan wel een doktersverklaring te hebben. Volg de laatste ontwikkelingen omtrent RECRON i.c.m. het Coronavirus op https://www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk

Inmiddels zijn er enkele bungalowparken en campings gesloten. Is dit een maatregel van de overheid?
Bungalowparken en campings die momenteel gesloten zijn of aankondigden niet open te gaan de komende weken hebben hier zelf voor gekozen. Dit is geen maatregel van de overheid. Onze horeca en zwembad is wel gesloten vanaf 15 maart-1 juni. Vanaf 1 april kun je bij onze horeca wel afhalen en gaan wij op de camping maaltijden bezorgen.

Heb je geboekt via een touroperator?
Neem dan contact op met de touroperator indien je een boeking wilt wijzigen. De voorwaarden verschillen per touroperator. Controleer daarnaast ook de voorwaarden bij je eigen reisverzekering.

Vragen omtrent preventie

Wat kan je zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen:
• Begroet elkaar niet met het geven van handen.
• Was je handen regelmatig met water en zeep (minimaal 25 seconden per wasbeurt).
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi na gebruik meteen in de daarvoor bestemde prullenbakken.
• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Worden je klachten erger en heb je verhoging boven 38,0 graden Celsius? Neem dan contact op met de huisartsenpost.

Wat wij van je vragen:
• Neem je verantwoordelijkheid! Blijf thuis in geval 1 (of meer) leden van je gezelschap symptomen vertoont die mogelijk onder het Coronavirus vallen.
• Houdt je aan de aanbevolen hygiëne maatregelen als handcontact vermijden, papieren zakdoeken gebruiken en regelmatig goed handen wassen etc.
• Neem passende maatregelen in geval er tijdens je verblijf toch gezondheidsontwikkelingen voordoen die mogelijk duiden op het Coronavirus.

Overige informatie

Camping de Vossenburcht houdt de situatie omtrent het Coronavirus nauwlettend in de gaten. Wees gerust dat de veiligheid en gezondheid van onze gasten en medewerkers de hoogste prioriteit heeft. Voor meer informatie over COVID-19 verwijzen wij u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus

Zet- en drukfouten voorbehouden